اشتعال پذیری و گسترش شعله کابل PVC

اشتعال پذیری کابل PVC

مطالعه تجربی در ویژگی اشتعال پذیری و گسترش شعله کابل  PVC 1. مقدمه کابل ها به طور گسترده در تولید و زندگی مردم کاربرد دارند و برای کنترل فرآیند صنعتی ضروری اند. کابل از چهار قسمت تشکیل میشود که شامل پوشش بیرونی، فیلر، لایه عایق و هسته رسانا میباشد. به…

ادامه مطلب